Fredrik Støle

Budsjettene mine har direkte samsvar med kontostrukturen min slik at det er enklest å følge opp, man kan på en måte si at hver konto har sitt eget lille budsjett.
Prinsippene er at alt som har en fast kost budjsetteres på kronen, alt annet rundes av for å gjøre ting enklere.

Før hadde jeg tilsidesetting av penger til klær, tannlege, julegaver osv men opplevde at med et romligere månedelig økonomi klarte jeg å håndtere dette med den summen, så sparingen ble aldri brukt og pengene ble holdt av uten grunn. Derfor har det vært nyttligere for meg å ha et enklere budjsett og inkludere bare det som anses som nyttig.

Alle produkter og tjenester som nevnes er ikke sponset eller ment som reklame, jeg deler bare hva jeg bruker og mine erfaringer og tanker om produktene.

young game match kids

Filterkonto

På starten av dette året nå har jeg ingen fast lønn inn fra en arbeidsgiver. Fra jobben som svømmetrener går pengene direkte inn på AS’et og kommer ikke til meg.
Siden arbeidsgiver sa meg opp har jeg rett på dagpenger som blir ca 18.000,- netto i måneden. Filterkontoen går 6 200,- i minus i måneden så økonomien min går ikke rundt men får støtte fra sparekontoen for å få økonomien til å gå rundt.

Til neste år må de 6.200,- dekkes og 18.000,- dagpenger som ikke kommer inn, 24.200,- totalt.

PengeflytSummer
Gjeld– 36 000,-
Utleiebolig:+ 24 000,-
Dagpenger:+ 18 000,-
Sparing+ 6 200,-
Brukskonto– 5 000,-
Regningskonto– 3 200-
Primærbolig– 2 000,-
Investering0,-
Cashflow0,-

Filterkontoen min er en DnB sparekonto som fungerer som en brukskonto bare uten kort og høyere rente. Fordelene for meg er at jeg kan sette KID-nummer på faste betalinger, noe som gir gode muligheter for automatisering + at jeg benytter meg av godene av å være DnB Saga medlem.

person holding debit card

Brukskonto

Brukskontoen min er hvor mitt aktive forbruk skjer. Alt jeg vippser, betaler med kort, netthandel osv går ut fra denne kontoen. For meg er budsjettet veldig forenklet og føler ikke behov for noe mer detaljert. Som oftet bruker jeg mindre enn 5 000 så det akkumuleres penger som jeg kan bruke uten dårlig samvittighet. Hvilke poster som pengene går til er litt irrelevant så lenge budsjettet til selve kontoen ikke overstrides, totalen ikke går over 5.000,-

På denne kontoen har jeg en «0 linje» på 2.000,- kr, så normalt ligger kontoen mellom 2.000 – 7.000,- slik at jeg ikke kommer i en situasjon hvor jeg ikke har penger. Dette skjer svært skjeldent uansett siden majoriteten av utgiftene går gjennom et mastercard uansett.

PengeflytSummer
Overføring:+ 5 000,-
Dagligvarer– 3 500,-
Transport– 500-
Fornøyelse– 500,-
Cashflow+500,-

Brukskontoen er en DnB Brukskonto, mens majoriteten av utgiftene går gjennom SAGA Mastercardet. Grunnen til jeg bruker disse er Supertilbudene til DnB og muligheten til å sanke Eurobonus. Er brukskontoen min i DnB også kan jeg bruke DnB sin «Pengebruk» for å lage regnskapet. Jeg bruker «Pengebruk» bare for mastercardet og brukskontoen, alt annet regnskap er simpelt og følger jeg andre steder.
Kontoen har elendig rente, men det er svært lite penger som ligger der så fordelene overveier nedsiden for meg

person counting cash money

Regningskonto

Regningskontoen har faste passive personlige utgifter som er like hver måned uten unntak, men noen kostnader som kommer årlig som er periodisert inn. Denne kontoen trenger ikke å gå i pluss men jeg liker runde tall så rundet av til nermeste hundre.

Ved årsskiftet, om kontoen inneholder mer enn 4.000,- så flytter jeg det til andre formål.

PengeflytSummer
Overføring:+ 3 200,-
Medlemskap– 1 228,-
Forsikringer– 943-
Abonementer– 941,-
Cashflow+ 88,-

Regningskontoen min er en OBOS-konto, denne kontoen hadde veldig god rente før, noe den ikke har lengre så jeg ser etter erstattninger. Pr nå er det svært lite penger på kontoen så tapet er ikke stort nok til å gjøre flytten.

blue and gray concrete house with attic during twilight

Primærbolig

Kontoen for primærboligen har både faste og variable utfgifter, hvor strømmen er den eneste som er variable, alt annet er fast. Strømmen er overestimert så den håndterer sin egen usikkerhet, derfor er jeg komfertabel med en cashflowbuffer på bare 10,-

Mest sansynelig akkumulerer denne kontoen penger over året, så første mai har jeg en påmindelse i kalenderen å overføre alle penger som overstiger 20.000,- på denne kontoen, slik at for mye penger ikke skal ligge innaktive her.

Ser jeg på kontoen og det er over 10.000,- trenger jeg ikke å bry meg. Jeg gjør en manuell overføring i året, ellers er det «hands off».

Denne kontoen er også tenkt på sikt å gå i positiv cashflow uten tilførte penger fra meg når utleiedelen er klar. Håpet er at den vil kunne gi 4.000,- tilbake.

PengeflytSummer
Overføring:+ 2 000,-
Leieinntekt:+ 4 000,-
Strøm (periodisert)– 4 000,-
Kommunale avgifter (periodisert)– 1 644-
Forsikring– 246,-
Cashflow+ 10,-

Kontoen for primærboligen min er en OBOS-konto, på samme grunnlag som regningskontoen var renten på denne kontoen høy før, her ligger det litt mer penger så motivasjonen til å finne en bedre konto er litt høyere.

pexels-photo-206172.jpeg

Utleiebolig

Utleieboligen har bare faste utgifter, men inntekten kan variere (om leietager glemmer å betale) så det er viktigere å ha litt mer penger liggende på konto slik at mine regninger blir betalt selv om leietaker evt hadde betalt sent. Ønsker også at kontoen skal ha penger for evt vedlikehold og småreperasjoner. Nå er planen at jeg bare flytter pengene om kontoen overstiger 50.000,-

Målet er at denne kontoen kan overføre yttligere 10.000,- til 12.000,- i løpet av året.

PengeflytSummer
Overføring:– 24 000,-
Leieinntekt:+ 29 300,-
Kommunale avgifter (periodisert)+ 3 366-
Forsikring+ 1 780,-
Cashflow+ 154,-

Kontoen for utleieboligen er som de over, en OBOS-konto med samme grunnlag som regning og primærbolig.

person signing document paper

Gjeld

Gjeldsposten min ønkser jeg å «låse» ved å fast betale litt mer enn terminbeløpet mitt er på, dette gjør forutsigbarheten mye lettere. Her betaler jeg 2.004,- ekstra fordelt på lånene, noe jeg kan frigi om behovet kommer neste år. Og siden jeg overbetaler vil nok det også kunne frigi mer enn 2.004,- når tiden kommer. For meg er forutsigbarhet og planleggningsaspektet mye viktigere enn å få optimalisert hver krone, noe som gjør fremtidsplanleggning mye lettere og hvergagsøkonomien mye mer rett frem.

Siden min filterkonto er hos DNB kan jeg sette KID på faste betalinger (flere banker har den muligheten.)

PengeflytSummer
Boliglånsrenter– 27 726,-
Boliglånavdrag (minimum)– 5 650,-
Boliglånavdrag (ekstra):– 1 624,-
Stuielånavdrag (ekstra):– 380,-
Studielånsrenter– 3 34,-
Studievdrag (minimum)– 286,-

Lånet mitt er hos DnB nå ettersom de tilbød meg god rente når jeg kjøpte utleieobjektet, men etter rentehevingene blir det mindre og mindre gunstig. Jeg kommer nok til å forhandle det ned eller evt flytte det ene eller begge til Bulder om jeg får til.

man looking at an empty wallet

Sparing & investering

I år investerer jeg ikke penger fra privatøkonomien min enda, første gang i løpet av min FIRE ferd hvor jeg ikke putter penger inn i indeksfond, så jeg kjenner litt på det… Men, porteføljen vokser fortsatt så det er gøy å se! Målet er å ikke måtte ta noe ut.

Hvis du lurer på hvor pengene mine er plasser kan du lese dette blogginnlegget.

Sparepengene mine ble brukt opp for å kjøpe utleiebolig, og med en bonus + feriepenger utbetalt fylte jeg opp utgiftskontoene slik at mine regninger er håndert ut året, som tilsvarer 6.200,- hver måned. Jeg ser etter å kunne bygge opp en ny reserve på sikt.

man looking in binoculars during sunset

Oppfølging i praksis

I det daglige følger jeg veldig lite med på budjssettet, eneste er å ha et forhold til hvor mye jeg har igjen på brukskonto for mitt aktive forbruk, resten går på skinner. Saldoene på kontoene ser jeg over en gang i måneden og har påminner i kalenderen når jeg må gjøre manuelle grep som å overføre overskudd fra en konto, fylle opp BSU og IPS osv. Hensikten er å legge seg opp til å lykkes!